مجلات علمی و پژوهشی

یکی از جنبه های مهم توسعه تکنولوژی و علم، و همچنین گسترش زیرشاخه های آن، پژوهش است.در این راستا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نشریات متعددی را در ادوار مختلف منتشر می کند که می توانید جهت دسترسی به آن ها از این بخش اقدام نمایید. جهت مراجعه به سایت هریک از مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه، لطفا بر روی عنوان مجله مورد نظر کلیک کنید.

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی

مجله روش های هوشمند در صنعت برق

950130

مجله فرآیندهای نوین ساخت و تولید

Journal Of Advanced Materials And Processing

International Journal of Foreign Language Teaching and Research

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa