مراکز علمی تحقیقاتی واحد جامع مستقل نجف آباد

هدف از تاسیس این مراکز تحقیقاتی انجام پروژه های کاربردی مورد نیاز کشور و صنایع، تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و تولید دانش فنی مورد نیاز صنایع است که از طریق آن علاوه بر پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش های مختلف صنعت، گام موثری در راستای تبدیل علم به ثروت و کاهش وابستگی مالی دانشگاه به بخش شهریه برداشته می شود.

 

bigdata header

header0

mmtrc

dpc2

Untitled 1

trc

dpc

rcaup

hesd

smrc

ealab2

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa