معاونت توسعه مدیریت و منابع

این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید . بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند :
● تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه.
● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
● تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور.
●راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه .

 


 امور شهریه    صندوق رفاه


چارت معاونت توسعه مدیریت و منابع:
|-معاون توسعه مدیریت و منابع : دکترسید محمد کاظمی
|-- مدیریت امور اداری و منابع انسانی:  جمشید اسدی
|-- مدیریت امور مالی: مسعود یوسفیان
|-- مدیریت ارزیابی عملکرد و توانمندسازی :  دکتر مهدی شریفی
|-- مدیریت برنامه ریزی و بودجه:  مهدی فاضل
|-- مدیریت صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری
|-- مدیریت امور عمومی و پشتیبانی:  شعبانعلی مرادی
|-- مدیریت امور عمرانی املاک و مستغلات:  علیرضا فاضل
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa