اخبار معاونت آموزشی

اخبار معاونت پژوهش و فناوری

اخبار معاونت فرهنگی

اخبار معاونت دانشجویی

صفحه ویژه دور سوم مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار این صفحه به صورت روزانه به روز خواهند شد.

آرشیو ماهنامه طلیعه را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه فرمایید.

مزایده های درحال انجام و انجام شده را می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

انجام شده

در این بخش می توانید اطلاعیه های مربوط به اداره دریافت و درآمد(امور شهریه) را مشاهده نمایید. برای آشنایی با این اداره اینجا کلیک کنید.

فارغ التحصیلان

اطلاعیه های مهم دانشگاه در این بخش قرار می گیرد.

احکام جدید صادره از سوی ریاست محترم دانشگاه در این بخش قرار خواهند گرفت.

Megaphone-icon اطلاعیه های مرتبط با سامانه دانشجویی

جهت مشاهده تلفن های دانشگاه روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

توجه داشته باشید که کد تلفن جمهوری اسلامی ایران ۰۰۹۸ و کد استان اصفهان ۰۳۱ می باشد.

تلفن خانه مرکزی دانشگاه: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

پاسخگویی از شنبه تا چهارشنبه (صبح ۸ تا ۱۲ و عصر ۱۳ تا ۱۶)

اطلاعیه هایی در خصوص تجمیع واحد علوم و تحقیقات اصفهان در واحد نجف آباد

Do not delete please!

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa