همایش ها و کنفرانس ها

دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396

ت اختصاصی
 

7 آذرماه ۱۳۹6 محل برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادورود به وب سایت اختصاصی
برگزار شد
پوستر همایش
r 1 170719180721
 

"دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات" در تاريخ هفتم آذرماه سال جاري توسط گروه مديريت دانشگاه
آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد برگزار مي گردد. سازمانهاي خدماتي شامل طيف وسيعي از سازمانها در حوزه هاي خدمات مالي (بانكداري و بيمه)، خدمات تجاري ، خدمات ارتباطات، خدمات فني و مهندسي، خدمات توزيع، خدمات آموزشي، خدمات زيست محيطي، خدمات بهداشتي، خدمات توريستي ومسافرتي، خدمات تفريحي-فرهنگي و ورزشي، خدمات حمل و نقل، خدمات دولتي، و ساير خدمات مي باشند. امروزه، بخش خدمات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، در اشتغالزائی و رفع نیازهای جامعه نقش ارزنده ای دارد. علاوه بر این، سهم بخش خدمات در GNP کشورها، بر خلاف بخش تولید، در حال افزایش است ضمن اینکه بخش خدمات، شاهد روند افزایشی بهره وری است. در پاسخ به رشد بخش خدمات، توجه موسسات دانشگاهی به مديريت مؤسسه‌هاي خدماتي نيز افزايش يافته است. در این میان، مدیریت استراتژیک در این بخش و جهت دهی به فعایتهای بخش های خدماتی در سطح سازمانی، منطقه ای و ملی از اهمیت شایانی برخوردار است. لیکن، تاکنون برخلاف اهمیت روزافزون بخش خدمات ، توجه کمی به این بخش و مدیریت آن در سطوح پیش گفته، مبذول شده است.

در پي برگزاري موفقيت آميز اولين كنفرانس در سال 1394، به منظور ارائه آخرين يافته هاي علمي در حوزه مديريت استراتژيك در سازمانهاي خدماتي و همچنين تشويق اساتيد ودانشجويان و فعالين سازمان هاي خدماتي به پژوهش يا مشاركت در آن و ارائه دستاوردهاي علمي و كاربردي براي مديريت بهتر اين سازمان ها، دومين كنفرانس در هفتم آذرماه سال جاري در محورهاي اصلي و فرعي زير برگزار مي گردد:

محور اصلي: مديريت استرات‍ژيك در سازمانهاي خدماتي به منظور ارزش آفريني
ساير محورها:
نوآوري در خدمات،
كارآفريني در خدمات،
بازاريابي و فروش در خدمات،
مديريت تكنولوژي در خدمات،
مديريت مالي در خدمات،
تحقيق در عمليات در خدمات،
مديريت منابع انساني در خدمات،
رهبري و رفتار سازماني در خدمات،
سيستمهاي اطلاعات مديريت در خدمات،
كيفيت و تعالي سازماني در خدمات،
نقش خدمات در فرايند هاي صنعتي و رقابت پذير نمودن كالاهاي توليدي،
مديريت زنجيره تامين در خدمات،
و ساير حوزه هاي مرتبط

از كليه متخصصين و صاحبنظران و دانشجويان دعوت مي گردد با ارسال مقالات بديع و يافته هاي تازه خود در اين كنفرانس شركت نمايند. همچنين از سازمانها، ارگان ها، و شركت ها نيز دعوت مي گردد با ثبت نام كاركنان و كارشناسان خود در اين رويداد و كارگاههاي مربوطه آن، زمينه بهره مندي ايشان را از مباحثات علمي و تازه هاي حوزه مديريت خدمات و كاربست آن در سازمان متبوع خويش فراهم نمايند.علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي كنفرانس به نشاني http://cssm2017.iaun.ac.ir/fa/ مراجعه نمايند.

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa