مرکز دانلود

Up

آیین نامه ها

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
آئین نامه آموزشی دوره دکتری
آئین نامه آموزشی دوره دامپزشکی
آئين نامه امتحانات
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
 
 
Powered by Phoca Download
news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa