اداره امور کتابخانه ها

رویکرد اصلی اداره امور کتابخانه‌های دانشگاه، توسعه و گسترش سیستم نرم‌افزاری و مکانیزه نمودن امور کتابخانه‌ها است. در این راستا تمامی منابع کتابخانه‌ای دانشگاه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه در دسترس دانشجویان و اعضاء هیأت علمی قرار می‌گیرد. در بخش اداره کتابخانه­‌ها دانشگاه مجموعاً حدود ۲۰۰.۰۰۰ هزار جلد کتاب، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ­ای و ۴۵۰ عنوان مجله و ژورنالهای داخلی و خارجی وجود دارد که آن را به یکی از غنی­‌ترین دانشگاهها از نظر منابع چاپی و مکتوب در نوع خود تبدیل می‌سازد.

رییس اداره امور کتابخانه ها: آقای علی اکبر میرزایی

ردیف

محل استقرار

تعداد کتاب و مجلات و پایان نامه ها

۱

کتابخانه دانشکده‌علوم انسانی

۴۶۷۵۳ جلد

۲

کتابخانه تخصصی‌گروه جغرافیا

۳۰۰۰ جلد

۳

کتابخانه دانشکده‌فنی و مهندسی

۲۰۴۱۸ جلد

۴

کتابخانه مسقر در بیمارستان دکتر شریعتی

۷۱۸۴ جلد

۵

کتابخانه دانشکده پزشکی

۲۳۹۷۱ جلد

۶

کتابخانه مرکزی

۸۴۱۶۴ جلد

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa