معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و...اقدام نماید.

- استراتژی های حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی

الف: بخش دانشجوئی

 •     رشد علمی و تقویت خلاقیت دانشجویان
 •     ذارتقاء سلامت جسمی، روانی واجتماعی دانشجویان
 •     افزایش كیفیت و كمیت خدمات به دانشجویان
 •     اقتصادی نمودن خدمات حوزه معاونت دانشجوئی

ب: بخش فرهنگی

 •     پرورش انسانهای متخصص، متدین، اخلاق مدار وخلاق
 •     افزایش مشارکت و تعامل دانشجویان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی
 •     تلاش در افزایش کمیت و کیفیت آموزشهای قرآنی
 •     ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مبتنی بر راهکارهای علمی و پژوهشی
 •     توسعه فعالیتهای کانونهای قرآن و عترت
 •     ترویج و ارج نهادن به راستگویی و امانت داری در بین دانشگاهیان در کلیه سطوح
 •     ترویج سعه صدر و آستانه تحمل دانشجویان
 •     آموزش و ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی
 •     توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه فرهنگی واجتماعی
 •     پیاده سازی طرحهای ماندگار فرهنگی
 •     استفاده از اوقات فراغت دانشجویان در جذب فرهنگی
 •     افزایش مهارتهای فرهنگی در مبارزه با تهاجم فرهنگی
 •     تحرک و نشاط آفرینی در بین دانشگاهیان

خدمات دانشجویی:

نقل و انتقالات  اتوماسیون تغذیه   Advice

امور فرهنگی:

کانون قرآن و عترت  اقامه نماز  کانون شهروند مسئول  کانون اندیشه امام (ره)  هیئت سیدالساجدین نجف آباد   


چارت معاونت دانشجویی و فرهنگی:

|-معاون دانشجویی و فرهنگی: آقای دکتر حسین سلیمانی

  |--مدیریت خدمات دانشجویی: آقای محمود ستاری

  |-- مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی: آقای دکتر محسن فهیم

  |-- مدیریت امور ورزشی و فراغت

 

 

news
droos
events
research centers
libs
sahand
esalatsan new1j
eitaa
 
صفحه اصلی دانشجویی و فرهنگی